Polityka prywatności

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ BUDBIAL PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej prowadzonej przez BudBial

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania /przetwarzania danych osobowych

Kontakt w związku z pytaniem /zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji /rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, w przypadku gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez BudBial działania handlowo – marketingowe

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania /przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością BudBial, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

Prowadzenie badania satysfakcji oraz oceny oferowanych produktów i usług.

Art. 6 ust. 1 lit. a, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenia profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

PRAWO DO WYCOFNIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi: 

  1. za pomocą e-maila: budbial@budbial.pl
  2. w siedzibie BudBial, tj. ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski 
  3. drogą pocztową: ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski 
Ulubione ()